Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna
Bærekraftig / Energieffektivt / Godt inneklima

Vilkår og betingelser

VILKÅR FOR BRUK

Selger er Mikrostudio AS, C/o Breidablikkvegen 24 B, 3711 Skien, [email protected], tlf 461 20 463, org.nr 926 398 172, og betegnes i det følgende som  selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.


Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings løsningen, skal selgeren levere produktet til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Produktet skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

RETUR

Vennligst kontakt Mikrostudio AS før retur av varer.

Du kan returnere produktet innen 14 dager etter levering. Produktet må være ubrukt. Hvis produktet er ødelagt eller brukt kan det ikke refunderes. Husk å inkludere kontaktinformasjon med returen. Hvis det er mulig, må du oppgi et sporingsnummer og en kort beskrivelse av saken.

Mikrostudio AS anbefaler at du får kvittering og sporingsnummer for returen fra fraktselskapet, siden dette gjør det enklere å følge opp returen. Mikrostudio.no vil foreta en tilbakebetaling for godkjente returer. Hvis du har betalt via faktura trenger vi et bankkontonummer for å overføre pengene tilbake til deg. Den enkleste løsningen er å sende bank kontonummeret på e-post til oss.


1.2 VARER SOM IKKE ER GODKJENT FOR RETUR


Det er flere typer varer kan ikke returneres. Vi returnerer ikke gavekort, nedlastbare koder og produkter som er bestilt fra produsent direkte for kunden som en ekstra ordre. Vi returnerer heller ikke varer som av en eller annen grunn har blitt skadet av kunden eller ligget ute av esken. 


1.3 FRAKT

Når kjøper mottar en vare som er fraktet med et tredje-part selskap, må kjøper uten opphold gjøre fraktselskapet oppmerksom på eventuelle skader på forpakningen og vurdere om kjøper ikke skal ta imot produktet. Det anbefales å dokumentere med fotografi på stedet og sammen med fraktselskapet for eventuelle skader. 

For å kunne returnere et produkt krever vi kvittering eller dokumentasjon på kjøp. Ikke send produktet tilbake til produsenten. Du skal sende produktet til: Mikrostudio AS, Bedriftsvegen 30, 3735 Skien, Norge.

Du er ansvarlig for å betale for dine egne fraktkostnader for retur av varer. Fraktkostnadene refunderes ikke. Hvis du mottar en refusjon, vil kostnadene for returfrakt bli trukket fra tilbakebetalingen. Hvor lang tid det tar før produktet du bytter til det ankommer, avhenger av bosted.

Hvis du sender en vare til en verdi på over 1000 kr NOK, bør du sende pakken med sporing eller forsikring. Vi kan ikke garantere for mottak av returvaren.


2. ANGRERETT


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Angrefristen begynner å løpe: • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


2.1 PENGENE TILBAKE


Når returen er mottatt og kontrollert, vil vi sende deg en e-post for å informere om at vi har mottatt returen. Vi vil også varsle deg om godkjenning eller avvisning av tilbakebetalingen.

Hvis returen blir godkjent blir tilbakebetalingen behandlet og pengene automatisk tilbakeført kredittkortet ditt eller annen betalingsmåte i løpet av et gitt antall dager.


2.2 DELVIS TILBAKEBETALING


I enkelte situasjoner vil kun deler av kjøps beløpet bli tilbakebetalt, dette gjelder varer med tydelig tegn på bruk, varer som er blitt åpnet, varer som er skadet eller mangler deler, forårsaket av forhold som ikke ligger hos oss.


2.3 SEN ELLER MANGLENDE TILBAKEBETALING


Hvis du ikke har mottatt en tilbakebetaling ber vi deg først kontrollere kontoutskriften på nytt. Kontakt deretter kredittkortselskapet, dette fordi det kan ta noen dager før pengene blir bokført på kortet/konto. Kontakt deretter banken. Det går vanligvis noen dager før en tilbakebetaling er postert. Hvis du har gjort alt dette og du fremdeles ikke har mottatt pengene, ber vi deg kontakte oss på: [email protected].


2.4 SALGSVARER


Vi kan dessverre bare refundere varer med ordinær pris. Salgsvarer kan ikke refunderes.


2.5 BYTTE


Vi bytter bare varer hvis de er skadet eller har mangler.


2.6 GAVER


Hvis varen ble merket som en gave ved kjøpe og den er sendt direkte til deg, vil du motta en gavekreditt for verdien av returen. Straks den returnerte varen er mottatt, blir gavekortet sendt til deg.

Hvis varen ikke ble verket som gave ved kjøp, eller om giveren fikk varen sendt direkte til seg selv, refunderer vi giveren og vedkommende vil få informasjon om din retur.


3. PERSONVERNPOLITIKK3.1 HVA GJØR VI MED OPPLYSNINGENE DINE?


Når du kjøper noe fra vår butikk vil vi samle inn opplysninger fra deg som ledd i kjøpsprosessen, dette inkluderer navn, adresse og e-postadresse.

Når du ser på varene i butikken får vi automatisk IP-adressen til datamaskinen din. Dette gir oss informasjon om nettleser og operativsystem.

3.3 SAMTYKKE


Når du opplyser personlige opplysninger for å gjennomføre en handel, bekrefte kredittkort, bestille varer, avtale levering eller returnere et kjøp, tar vi deg for gitt at du gir ditt samtykke til at vi samler inn og bruker disse opplysningene utelukkende til det oppgitte formålet.

Hvis vi ber om personlige opplysninger til andre formål som f.eks. markedsføring, vil vi enten be deg direkte om ditt uttrykkelige samtykke, eller gi deg muligheten til å takke nei.


3.4 TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE


Hvis du etter at du har gitt ditt samtykke endrer mening, kan du når som helst trekke tilbake samtykket som gir oss rett til å kontakte deg for fortsatt innsamling, bruk eller deling av opplysninger, ved å kontakte oss på [email protected] eller skrive til oss på: Mikrostudio AS, Skien, 3735, Bedriftsvegen 64 , Norge


3.5 DELING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER


Vi kan dele dine personlige opplysninger hvis vi blir pålagt dette gjennom lov eller hvis du bryter våre vilkår for bruk.


3.6 ONE.COM og QuikButik.com


Vår butikk befinner seg hos One.com og Quick Butikk. Disse selskapene leverer e-handelsplattformer som vi bruker til å selge våre produkter og tjenester. Dine opplysninger blir lagret gjennom One.coms og Quick Butikk datalagring, databaser og Quick Butikk nettbutikk-applikasjon. One.com lagrer opplysningene dine på en sikker server bak en brannmur.


3.7 BETALING


Hvis du velger en direkte betalingsløsning for å fullføre kjøpet, kan vår tredjeparts betalingsløsning bruke kredittkort opplysningene dine til dette formålet. Se 3.8.


3.8 TREDJEPARTSTJENESTER


Generelt sett vil tredjepartstjenester benyttet av oss bare samle inn, bruke og dele opplysningene dine i den grad det er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss.

Visse tredjeparts tjenesteleverandører, som for eksempel betalingsløsninger og andre tjenester som behandler transaksjoner, har imidlertid sine egne retningslinjer i forhold til den informasjonen vi er pålagt å gi til dem for dine kjøpsrelaterte transaksjoner. For disse leverandørene, anbefaler vi at du leser deres retningslinjer, slik at du har oversikt over på hvilken måte dine personlige opplysninger vil bli håndtert av disse leverandørene.

Det er særlig viktig at du legger merke til at enkelte leverandører kan være lokaliser i eller ha anlegg i andre jurisdiksjoner enn du eller vi. Dette betyr at hvis du velger å gå videre med en transaksjon som involverer tjenestene til en tredjepart, kan opplysningene dine bli underlagt lovene i jurisdiksjonen(e) hvor tjenesteleverandøren eller leverandørens anlegg er lokalisert. Når du forlater vår nettbutikk eller blir omdirigert til en ekstern nettside eller applikasjon, er du ikke lenger underlagt denne personvernpolitikk eller vårt nettsteds vilkår for bruk.


3.9 LENKER


Når du klikker på lenker i butikken, kan det være at de fører deg bort fra nettstedet vårt. Vi er ikke ansvarlig for praktiseringen av personvernreglene på andre nettsteder og vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene for disse nettstedene.


3.10 SIKKERHET


For å beskytte dine personlige opplysninger, tar vi rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis for å sikre oss mot at data går tapt, blir misbrukt, utsatt for uautorisert tilgang, endret eller ødelagt. Hvis du gir oss din kredittkortinformasjon, blir informasjonen kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og lagret med AES-256-kryptering.


3.11 ALDERSGRENSE


Ved å bruke dette nettstedet, bekrefter du at du er nådd myndighetsalder, eller at du er myndig der du er bosatt og at du har gitt oss ditt samtykke til at personer som ikke er myndig og som du er foresatt for skal bruke nettstedet.


4 Mangel ved produktet - Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved produktet må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom produktet har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom produktet ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


4.1 Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


5 ENDRINGER I DISSE VILKÅR FOR BRUK


Vi forbeholder oss retten til å endre våre vilkår for bruk etter eget skjønn. Vi anbefaler derfor at du ser over vilkårene jevnlig.

Endringer og klargjøringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi varsle deg om oppdateringen her, slik at du er klar over hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter, om noen, vi bruker og/eller utlevere den.

Hvis butikken blir kjøpt eller slår seg sammen med en annen butikk kan opplysningene bli overført til de nye eierne, slik at vi kan fortsette å selge deg varer.