Mikrostudio fagplattform 

Håndverkere.I fagplattformen finner du leggeanvisning, maler og sjekklister, link til nettbutikk, telefonnummer, prøver, datablader, dokumentasjon, brosjyre, prosjektkontakt og direkte link til Teams med Mikrostudio. 

Ordre i nettbutikk


Bruk link eller kontakt oss med din bestilling på telefon eller bestilling@mikrostudio.no. Alle sertifiserte håndverkere får sin egen kode for bestilling i nettbutikk med rabatterte priser.

Støtte og oppfølging


Ta kontakt med oss på telefonnummer 461 20 463 og vi avtaler et møte via Teams ved behov. 

Maler og sjekklister


Maler og sjekklister finner du her.

Prøver 


Vi kan sende ut prøver av tilnærmet alle NCS farger.

Datablader, dokumentasjon og brosjyrer 


Her kan du laste ned datablader, dokumentasjon og brosjyrer for våre produkter. 

Prosjektkontakt


Her kan du velge en fast prosjektkontakt.